ΩΡΟΛΟΓΑ ΕΛΕΝΗ

Πιστοποιημένη Μεταφράστρια του Υπουργείου Εξωτερικών στην αγγλική γλώσσα

ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ

Πιστοποιημένη Μεταφράστρια του Υπουργείου Εξωτερικών στην αλβανική γλώσσα

ΦΡΥΓΑΝΑ ΧΑΡΑ

Πιστοποιημένη Μεταφράστρια του Υπουργείου Εξωτερικών στην αγγλική γλώσσα

ΥΔΡΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Πιστοποιημένος Μεταφραστής του Υπουργείου Εξωτερικών στη ρωσική γλώσσα