ΑΘΗΝΑ ΓΕΡΝΑ

Αρ. Μητρώου: 22

Γενικά

Πιστοποιημένη μεταφράστρια βουλγαρικής γλώσσας και μέλος του Σώματος Πιστοποιημένων Μεταφραστών του Υπουργείου Εξωτερικών. Πλήρως εξουσιοδοτημένη βάσει του άρθρου 146 του Ν. 4781/2021 να διενεργεί επίσημη μετάφραση δημοσίων και επικυρωμένων ιδιωτικών εγγράφων μέσω gov.gr από και προς τα βουλγαρικά  (ενδεικτικά: πιστοποιητικά γεννήσεως, πιστοποιητικά βαπτίσεως, πιστοποιητικά γάμου, πιστοποιητικά θανάτου, πιστοποιητικά οικογενειακής καταστάσεως, πιστοποιητικά ποινικού μητρώου, διπλώματα οδήγησης, διαβατήρια, άδειες παραμονής, πτυχία, διπλώματα, αναλυτικές βαθμολογίες, υπεύθυνες δηλώσεις, πληρεξούσια, δικαστικές αποφάσεις, ισολογισμούς και καταστατικά εταιρειών, έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κτλ). Οι επίσημες μεταφράσεις αυτές γίνονται πλήρως δεκτές για όλες τις χρήσεις ενώπιον των ελληνικών και αλλοδαπών διοικητικών και δικαστικών αρχών.
Επαγγελματική Εμπειρία

Πολυετής θητεία ως επίσημη μεταφράστρια της βουλγαρικής γλώσσας στη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία ορίστηκε με Απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής σε διαγωνιστική διαδικασία άριστης γλωσσομάθειας και μεταφραστικής επάρκειας. Εντάχθηκε αυτοδικαίως ως πιστοποιημένη μεταφράστρια βουλγαρικών στο σχετικό Μητρώο του Υπουργείου Εξωτερικών μετά την κατάργηση της Μεταφραστικής Υπηρεσίας την 1/9/2021 σύμφωνα με το άρθρο 478 παρ. 6 του Ν. 4781/2021 και διενεργεί επίσημες μεταφράσεις μέσω gov.gr από και προς τα βουλγαρικά.